Menu Sluiten

Begeleiding scholen/instanties

Er zijn veel verschillende instanties die te maken hebben met hoogbegaafde kinderen of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Scholen puzzelen regelmatig met hoogbegaafde kinderen. Ik kan idee├źn aandragen en meedenken met de leerkracht of intern begeleider bij een specifieke situatie. In algemene zin kan ik ook (een deel van) het team basisinformatie over hoogbegaafdheid geven, waarbij er natuurlijk altijd gekeken zal worden naar welke kennis en materialen er al binnen de school zijn. Door hier direct op aan te sluiten kan zo’n studiemoment heel waardevol en praktisch inzetbaar worden.

Andere instanties die te maken kunnen hebben met deze kinderen, zijn bijvoorbeeld consultatiebureaus, peuterspeelzalen en kinderopvang. Ook dan is het heel belangrijk om een ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid te herkennen, erkennen en te weten hoe hier mee om te gaan. Ook voor deze instanties verzorg ik graag een informatieve bijeenkomst of kan ik meedenken met een casus.

Ik deel vol enthousiasme mijn kennis en ervaring en denk graag mee om een goede invulling aan een studiedag(deel) te geven!

Willen jullie vooral theoretische kennis om het onderwijs daarna zelf vorm te geven of beleid te schrijven? Of is er juist behoefte aan het praktisch meedenken over een plusklas, het aanbod in de reguliere groepen of bij een specifieke casus?

Onderwerpen hierbij kunnen zijn:

  • Wat is hoogbegaafdheid?
  • Executieve functies
  • De Taxonomie van Bloom
  • Fixed & growth mindset
  • Top-down benadering & beelddenken
  • Een ontwikkelingsvoorsprong signaleren, slimme peuters en kleuters volgen en begeleiden
  • Het zijnsluik (gevoeligheid, kritische instelling, perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel > autonomie)
  • Passend onderwijs voor hoogbegaafden, wat is er nodig?
  • Observatie en plan van aanpak

Ik denk graag mee om samen een goede invulling te geven aan een bijeenkomst, aangepast aan wat het team nodig heeft en wil bereiken.